• Vietnam
  • English

Thông tin liên hệ

MITISA HOTEL

Địa chỉ: 67-69 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236 3555 345 Fax: (+84) 236 3555 353
Email: info@mitisahotel.com